Obchodné podmienky

Požičovňa lodí - požičovňa raftov : podmienky

    Klient zodpovedá za vypožičaný materiál .
    V prípade straty hradí materiál v plnej maloobchodnej cene .
    Pri poškodených vecí hradia ich opravu .
    Požičovňa nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku zákazníka .
    Zákazníci prevádzkujú vodnú turistiku na vlastné nebezpečenstvo .
    Požičovňa Votus požičiava vodácke vybavenie bežne predávané v maloobchode a zodpovedajúce štátnym normám .
    Požičovňa si vyhradzuje právo dodať typ lode podľa svojich možností.
    Požičovňa Votus poskytne klientovi náhradné vybavenie a dopraví mu ich na vlastné náklady v prípade straty funkčnosti tohto vybavenia .
    Vypožičaný materiál musí byť vrátený v dobe určenej pri dodaní , nepoškodený a čistý .
    Všetky poplatky na parkoviskách a vjazdy do kempov hradí zákazník .

Poistenie lodí a doplnkov proti poškodeniu: 0,50 €/ 1 kánoe (raft) / 1 deň - nie je povinné. Nevzťahuje sa na stratu (krádež), totálne zničenie.


STORNO podmienky pre potvrdenej objednávky .
Objednávka , potvrdená klientovi , je považovaná za záväznú a jej zrušenie alebo úpravy počtu lodí v nej , sú pod týmito storno podmienkami :

        3 - 1 deň pred štartom je 50 % z objednaných služieb
        v deň štartu je 100 %
        Zlé počasie nie je dôvod na zrušenie objednávky ( platí hlavne pre viacdenné rezervácie )
        V prípade vrátenia preddavkov účtujeme manipulačný poplatok 2€ za loď .

Po dohode s požičovňou Votus možno objednávku presunúť na iný termín .

Výnimkou sú prírodné katastrofy ohrozujúce život klienta , závažný úraz , závažné ochorenie . V týchto prípadoch sa požičovňa zaväzuje vrátiť uhradenej čiastky za nevyužité dni .

Požičovňa lodí odporúča uzavrieť niektorý z typov poistenie vhodné pre cestovanie a ochranu požičaného materiálu .