Navštívte zaujímavé miesta

Historické pamiatky a prírodné zaujímavosti

Ahoj, vodáci,

ak už budete na vode na Hrone, bola by škoda sa nepozrieť do najbližšieho okolia. Priamo nad naším táboriskom v Šášovskom Podhradí navštívte zrúcaninu hradu Šášov, v okruhu 20 km je široká ponuka prírodných zaujímavostí a historických pamiatok.

Zvolenský zámok bol postavený v rokoch 1370-1382 pre uhorského kráľa Ľudovíta I. z Anjou .         Po r 1548 bol prestavaný a opevnený . V rokoch 1894 - 1906 bol zámok pamiatkovo zabezpečený , po r 1945 sa uskutočnila generálna rekonštrukcia hradu . Zámok je v správe Slovenská národná galéria . Nachádza na vyvýšenej terase neďaleko centra mesta Zvolen .
Pôvodné sídlo moci sa nachádzalo nad sútokom Slatiny a Hrona na strmom brale v hrade z 12.storočí , dnes známeho ako Pustý hrad . Jeho neprístupnosť však mala za následok , že sa kráľ Ľudovít I. rozhodol postaviť v rokoch 1360 - 1382 hrad nový a to podľa vzoru talianskych mestských Kasteli . Zámok bol obnovený na prelome 15. a 16.storočia , kedy bol jeho majiteľom J. Thurzo . V roku 1548 sa pristúpilo k renesančnej úprave , keď bolo dobudované ďalšie poschodie , nárožné veže a došlo k posunutiu delový bastiónu . Na vtedajšej prestavbe sa podieľali talianski majstri . Neskoršie stavebné zásahy v podstate
Hrad je zachovaný v pôvodnej neporušenej podobe . Centrálne stavbu tvoria hradný palác štvorkrídlom pôdorysu . Okolo hradu je opevnenie pozostávajúce z viacerých budov .
expozícia :

    Lapidárium gotického umenia
    Staré európske umenie

Tel. : +421 45 532 19 03
Otvorené celoročne , utorok - piatok , 10.00-17.00 hod
sobota 9.00-17.00 hod , nedeľa 10.00-16.00 hod

 Arborétum Borová hora Zvolen

Arborétum Borová hora sa nachádza asi 3 km severne od centra mesta Zvolen. Rozprestiera sa na juhozápadných výbežkoch Zvolenskej pahorkatiny. Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965, kedy sa na ploche začalo s výsadbou. Prvá oplotená plocha mala rozlohu 28,38 ha. Táto sa postupne rozširovala av dnešnej dobe je to 47,84 ha. Súčasťou arboréta sú pokusné plochy o celkovej rozlohe 8,97 ha, ktoré sa založili v rámci riešenia výskumných úloh v oblasti Školského lesného podniku Technickej univerzity vo Zvolene. Môžete tu vidieť viac ako 1000 foriem drevín a 600 druhov růží         V arboretu je árchiv vzácneho genofonda

vysazené dřeviny jsou zastoupeny jen několika, většinou lesnický významnými druhy. Nejcennější je práce arboreta v tom směru, že se významné populace a vzácné formy domácích druhů dřevin vyhledávají v něm přímo lesích Slovenska, generativně a vegetativní se rozmnožují a v arboretu archivovány jako vzácný genofond.

Arboretum Borová hora je přístupné veřejnosti od 1. dubna do 31. října v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hod.

Hrad Šášov

Zrúcanina Hradu Šášov sa nachádza nad obcou Šášovské Podhradie na strednom Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Hrad bol vybudovaný na križovatke, ktorá spájala cestu z Turca s cestou, ktorá prechádzala údolím Hrona. Hrad je situovaný na strmom brale priamo nad tokom Hrona v nadmorskej výške 340 m n. m.. Počiatok hradu nie je úplne známy. Prvý raz sa spomína v listine z roku 1253. Jeho majiteľom v tomto čase bol ostrihomský arcibiskup Vančaj (Vancha) a jeho príbuzní Peter a Vincent. Údajne ho títo aj postavili. Spolu s hradom Revište, situovaným južnejšie na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do banskej oblasti, predovšetkým do Banskej. Hrad sa stal strediskom panstva Šášov. V čase gotiky a renesancie často menil majiteľov. V roku 1677 sa ho zmocnilo vojsko Imricha Thökölyho, ktoré ho spustošilo a keďže už stratil svoju obrannú funkciu, od 18. storočia pustol.

Termálne kúpalisko Sklené Teplice

Sklené Teplice ležia v severozápadnej časti Štiavnických vrchov v údolí potoka Teplá, v okrese Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom kraji. Na území obce vyvierajú termálne pramene s teplotou vody 28-53°C. Alkalicko-sadrové minerálne pramene s jaskynným kúpeľom boli známe už v 16. storočí. Termálne kúpalisko Sklené Teplice je súčasťou kúpelou. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Nachádza sa tu plavecký bazén, bazén s minerálnou vodou, detský bazén.

Otváracie hodiny

Dni v týždni

Júl, August

Jún, September

Pondelok

11:00 do 19:00

zatvorené

Utorok - Sobota

9:00 do 19:00

10:00 do 18:00

Nedeľa

9:00 do 18:30

10:00 do 18:00

 

Hrad Revište je zrúcanina gotického hradu, ktorá sa nachádza v okrese Žarnovica v mestskej časti Revištské Podzámčie na okraji zalesneného zrázu na pravom brehu rieky Hron. Hrad pochádza pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia, kedy ho postavili spolu so Šášovským hradom na opačnej strane Hrona. Ich význam spočíval v ochrane úzkeho priechodu, ktorým viedla obchodná cesta k stredoslovenským banským mestám.

Hrad bol ťažko poškodený počas povstania Imricha Thökölyho no vzápätí bol opravený. Posledné využitie hradu bolo na konci 18. storočia, kedy sa tu nachádzali ubytovne vojakov. Po ich odchode hrad pustol a už v 19. storočí bol iba ruinou. Dnes tvorí malebné zrúcaniny zasadené do hustého lesného porastu.

 

Drevený kostol HRONSEK

História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.
Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:

  1. - musel byť postavený v priebehu jedného roka,
  2. - musel byť celý z dreva,
  3. - postavený bez použitia kovových prvkov,
  4. - nesmel mať vežu,
  5. - vchod nesmel byť priamo z ulice.

Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu - symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne usporiadaných. Z každého miesta je vidieť na oltár. Má výbornú akustiku, čo ho predurčuje na organizovanie koncertov vážnej hudby. Klenba tvarom pripomína prevrátenú loď. Kostol má päť vchodov, postavených oproti sebe, 30 okien, rozmiestnených po celom obvode. Strecha je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len nad jedným vstupom je umiestnený kohút, symbol kresťanskej bdelosti. K oltáru kostola patrí šestica vymeniteľných obrazov, ktoré sú rozmiestnené na priečelí chórov a striedavo sa osadzujú do spoločného rámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. Obrazy sú z roku 1771 od majstra Samuela Mialoviča. .
Súčasný organ postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol.

Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež  z roku 1726.

         
           
           
           
           
Kontaktní informace

Ladislav Bláha - Požičovňa lodí a raftov,
Hronská Dúbrava 159
Hronská Dúbrava
966 11
Slovenská republika
IČ:
41523245
DIČ