Ochrana osobných údajou

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov
Súhlas je udelený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. "Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov").

 Udeľujem týmto súhlas Ladislav Bláha, IČO: 41523245, ako správcovi osobných údajov, s tým, aby spracovával (najmä prostredníctvom zhromažďovania, používania a uchovávania) moje osobné údaje, a to za účelom zasielania informačných e-mailov na mnou uvedenú e-mailovú adresu.

Osobné údaje, ktoré budú na základe tohto súhlasu spracovávané, zahŕňajú meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Uvedené osobné údaje budú spracovávané najdlhšie do odvolania súhlasu.

 Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a som si vedomý toho, že ho môžem kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ktorým som ho udelil. Súhlas možno odvolať prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@votus.cz či listom zaslaným na adresu Emy Destinovej 44,    37005 České Budějovice.

Rozumiem, že v dôsledku neudelenia alebo odvolania tohto súhlasu nemusia niektoré zo správcom údajov ponúkaných služieb zodpovedať mojim potrebám.