Cenník

Poistenie lodí a doplnkov proti poškodeniu: 0,50 €/ 1 kánoe(raft)/ 1 deň - nie je povinné. Nevzťahuje sa na stratu (krádež), totálne zničenie

Požičovňa pre verejnosť 

Cena € / 1 deň

C2 Kanoe (vydra, samba) € 6,-
C3 Kanoe (RTM)
(platí pri požičaní 2 a viac kanoí na 3 a viac dní)
€ 7,-

Raft (Colorado) + pádla+pumpa (2 a viac dní)

v cene požičovného je zarátaná aj doprava raftu

€ 40,- 
Pádlo €   1,-
Barel 50 l €   1,-
Vak  60 l - 100 l €   1,-
Vesta €   1,-
Dětská vesta  €   1,-
Doprava lodí  € 20,- paušálna jednorázová polatba

(dopravou sa rozumie preprava lodí do miesta štartu a odvoz lodí z miesta ukončenia vodáckeho splavu)

Školné výlety a vodácké kurzy Cena €/deň
Kanoe + 2 pádla + 1 barel / vak, 2 vesty, doprava lodí. Pre pedagogický dozor každá 9. kanoe zadarmo    (8 platiacich + 1 zadarmo), platí v mesiacoch jún a september při požičaní lodí na 2 a viac dní € 8,- 

ZAHRANIČNÍ PLATBY:

ČSOB Žiar nad Hronom , Štefana Moyzesa 56
č.ú.: 4002390071/7500
IBAN : SK4475000000004002390071
SWIFT: CEKOSKBXXX
VS: zadajte deň štartu a svoje meno!

Jednodenné splavy:

Trasa  Dĺžka Cena kánoe  Cena raft
Hronská Dúbrava (Jalná) - Šášovské Podhradie

Šášovské Podhradie - Revišťské Podzámčie    
8,5 km

21 km
€ 15,-

€ 25,-
€ 25,-

€ 50,-
Hronská Dúbrava - Hliník 23 km € 25,- € 50,-
Hronská Dúbrava - Revišťské Podzámčie 30 km € 25,- € 50,-
B. Bystrica,Vlkanová, Zvolen - Hronská Dúbrava 18 km € 25,- € 50,-
B. Bystrica,Vlkanová, Zvolen- Šášovské Podhradie 27 km € 25,-

€ 50,-

V cene je vždy 1 kanoe/raft s príslušenstvom (pádla, vesty, vaky na osobné veci),
doprava lodí, doprava osôb (po dohode).


Zĺavy pre školné výlety 20% + 1 kanoe pre pedagogický dozor zadarmo