Cenník

Poistenie lodí a doplnkov proti poškodeniu: 0,50 €/ 1 kánoe(raft)/ 1 deň - nie je povinné. Nevzťahuje sa na stratu (krádež), totálne zničenie

Požičovňa pre verejnosť 

Cena za 1 deň

C2 Kanoe (vydra, samba)  + 2 pádla € 11,-
C3 Kanoe (RTM) + 2 pádla
(platí pri požičaní 2 a viac kanoí na 2 a viac dní)
€ 12,-

Raft (Colorado) + pádla+pumpa (2 a viac dní)

Požičanie jednotlivých kusov:

€ 40,- 
Pádlo €   1,-
Barel 50 l €   1,-
Vak  60 l - 100 l €   1,-
Vesta €   1,-
Dětská vesta  €   1,-

Doprava lodí (medzi Nemeckou a N. Baňou)

Cesta do Kozároviec, Brezna

 € 30,- paušálna jednorázová platba

  + € 10,-

(dopravou sa rozumie preprava lodí do miesta štartu a odvoz lodí z miesta ukončenia vodáckeho splavu)

Školné výlety a vodácké kurzy Cena €/deň

Kanoe + 2 pádla + 1 barel / vak, 2 vesty. Pre pedagogický dozor každá 9. kanoe zadarmo    (8 platiacich + 1 zadarmo), platí v mesiacoch jún a september při požičaní lodí na 2 a viac dní

Doprava lodí paušál

€ 10,- 

 

€ 20,-

ZAHRANIČNÍ PLATBY:

ČSOB Žiar nad Hronom , Štefana Moyzesa 56
č.ú.: 4002390071/7500
IBAN : SK4475000000004002390071
SWIFT: CEKOSKBXXX
VS: zadajte deň štartu a svoje meno!

Jednodenné splavy:

Trasa  Dĺžka  Kanoe C2 / C3 Cena raft
Hronská Dúbrava (Jalná) - Šášovské Podhradie

Šášovské Podhradie - Revišťské Podzámčie    
8,5 km

21 km
€ 20,- / € 25,-

 € 25,- / € 30,-
€ 30,-

€ 50,-
Hronská Dúbrava - Hliník 23 km € 25,- / € 30,- € 50,-
Hronská Dúbrava - Revišťské Podzámčie 30 km € 25,- / € 30,- € 50,-
B. Bystrica,Vlkanová, Zvolen - Hronská Dúbrava 18 km € 25,- / € 30,- € 50,-
B. Bystrica,Vlkanová, Zvolen- Šášovské Podhradie 27 km € 25,- / € 30,-

€ 50,-

V cene je vždy 1 kanoe/raft s príslušenstvom (pádla, vesty, vaky na osobné veci),
doprava lodí, doprava osôb (po dohode).


Zĺavy pre školné výlety 20% + 1 kanoe pre pedagogický dozor zadarmo